Dominik na rajdzie rowerowym

Dominik uwielbia jazdę na rowerze. Dzięki wsparciu może rozwijać swoją pasję. Wraz z asystentem wzięli udział w rajdzie organizowanym przez Koalicjanta kręgów wsparcia – Jarosławskie Stowarzyszenie Oświaty i Promocji Zdrowia.

W imprezie ze względu na zalecenia epidemiologiczne wzięło udział 40 rowerzystów, głównie grupy rodzinne, w tej liczbie także uczestnicy Kręgów Wsparcia PSONI. Spotkanie zgłoszonych uczestników, zapoznanie z zasadami zachowania uczestników Rajdu i podpisy pod regulaminem zebrano na parkingu pod Szkołą Podstawową w Szówsku. Tu też oznakowano uczestników pamiątkowym znaczkiem rajdowym. Uczestnicy zaopatrzeni w koszulki odblaskowe i dodatkowe odblaski z programu „Bezpieczny Jarosław” uformowali kolumnę rowerów. Na trasie odbyły się cztery postoje, tempo rajdu dostosowane było do możliwości jego uczestników.

Rajd odbywał się przy nieograniczonym ruchu drogowymw części wyznaczona trasa przebiegała ścieżką rowerową. Wobec powyższego uczestnicy musieli zachować szczególną ostrożność, znać zasady ruchu drogowego i stosować się do przepisów ruchu drogowego.

Wszyscy uczestnicy rajdu dotarli do mety, bogatsi o nowe wrażenia.

Za ogromne zaangażowanie i przemiłą atmosferę Partnerom, Uczestnikom rajdu serdeczne podziękowanie złożyła na zakończenie imprezy Teresa Krasnowska prezes Jarosławskiego Stowarzyszenia Oświaty i Promocji Zdrowia.

Foto: PAW Przestrzeń Aktywności Wspieranej