W Ostródzie rozmawiamy z rodzicami o bezpiecznej przyszłości osób z niepełnosprawnością intelektualną. Głównym tematem spotkania było przybliżenie wszystkim prawnych aspektów ubezwłasnowolnienia.  Spotkanie poprowadził Michał Orzechowski, prawnik pracujący na co dzień w Zarządzie Głównym PSONI w Warszawie. Rodzice zostali zapoznani z procedurami i zasadami ubezwłasnowolnienia i ich konsekwencjach w dalszym życiu.