20 stycznia 2023 roku w Wałbrzychu odbyło się spotkanie prowadzone przez Beatę Brzuchacz ze Środowiskowego Domu Samopomocy z Koła PSONI w Jarosławiu.

W spotkaniu uczestniczyło 16 osób z Fundacji Rozwoju Ekonomii Społecznej, Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej, RCWIPu i MOPSu Wałbrzych. Tematem spotkania były – Kręgi wsparcia jako kierunek do dobrego życia w społeczności osób z niepełnosprawnościami, samotnych, seniorów wychodzący na przeciw procesowi deinstytucjonalizacji. Podczas spotkania przedstawiano Model Kręgów Wsparcia, który proponuje bardzo konkretne rozwiązania polegające na tworzeniu osobistej sieci wsparcia, będącej szansą na dobre życie w swoim środowisku. Pokazując, że za budowanie sieci odpowiedzialne są osoby i instytucje uczestniczące w codziennym życiu osób z niepełnosprawnościami, samotnych, seniorów. Przedstawiany model polega głównie na budowaniu relacji i poczucia przynależności do danej społeczności.

Działania modelu opierają się na trzech filarach: planowaniu skoncentrowanym na osobie, współpracy z rodziną oraz pracy w społeczności. Kręgi wsparcia to przygotowanie i wspieranie osób z niepełnosprawnościami, samotnych, seniorów w samodzielnym życiu w społeczności lokalnej, to bezpieczne i dostosowane miejsce zamieszkania, wspierane podejmowanie ważnych decyzji oraz zabezpieczenie finansowe. Podczas spotkania przedstawiono kontekst Planowania Skoncentrowanego na Osobie (PSO) jednego z trzech filarów Kręgów Wsparcia. Podkreślono, że PSO daje szansę na personalizację planowania i wsparcia w oparciu o potencjały, potrzeby osoby, a nie o braki i deficyty. Posłużono się przykładami wdrożenia Kręgów wsparcia w Środowiskowym Domu Samopomocy prowadzonym przez Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Jarosławiu.

#jestemwkregach