28 maja odbyły się warsztaty “Rola kręgów wsparcia w organizacji pieczy zastępczej nad dziećmi i młodzieżą”. Wspólnie z Biurem Rzecznika Praw Obywatelskich, Koalicji na rzecz Rodzinnej Opieki Zastępczej oraz Miastem Gdańsk zaprosiliśmy przedstawicieli rodzin zastępczych, organizatorów pieczy zastępczej, jednostek samorządu terytorialnego, organizacji pozarządowych oraz innych instytucji aby wspólnie porozmawiać o modelu kręgowym, wsparciu rodzin zastępczych oraz proponowanych rozwiązaniach czy zmianach w systemie.
Głównym celem spotkania było wypracowanie narzędzi usamodzielniania osób z niepełnosprawnościami przebywających w pieczy zastępczej.
Przy okazji dowiedzieliśmy się jak współpracować z Biurem Rzecznika Praw Obywatelskich, jak wygląda kwestia przeciwdziałania przemocy oraz jakie są wyzwania związane z usamodzielnieniem dzieci i młodzieży z niepełnosprawnościami przebywającymi w pieczy zastępczej.
Wszystko po to, aby osobom, które podejmują trud wychowywania, wspierania i edukowania dzieci i młodzieży w pieczy, funkcjonowało się lepiej, sprawniej i w solidnym kręgu wsparcia.
To pierwsze z serii spotkań zaplanowanych w celu dostosowania modelu Kręgów Wsparcia do potrzeb pieczy zastępczej.
#jestemwkregach #kregiwsparcia #PSONIwKregach
Źródło: PSONI GDAŃSK
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image