PsoniPolskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną
Koło w Elblągu

ADRES
1 Maja 1, 82-300 Elbląg
tel./fax. 55 233 75 93
zk.elblag@psoni.org.pl
facebook.com/psouu

Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Elblągu od 1992 roku prowadzi na terenie miasta i powiatu elbląskiego kompleksowe działania na rzecz wyrównywania szans osób z niepełnosprawnością intelektualną.  W prowadzonych przez nas placówkach miesięcznie około 130 osób niepełnosprawnych intelektualnie korzysta z rehabilitacji, edukacji, terapii, opieki oraz wsparcia. Wielu z naszych uczestników to osoby poruszające się na wózkach inwalidzkich a także z kalectwami sprzężonymi wzroku i słuchu.

Dla dzieci, młodzieży i młodych dorosłych realizację obowiązku przedszkolnego i szkolnego w:

Niepublicznym Przedszkolu Specjalnym,
Niepublicznej Szkole Podstawowej Specjalnej,
Niepublicznej Szkole Specjalnej Przysposabiającej Do Pracy,
Ośrodku Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczym.

Dla dorosłych absolwentów z niepełnosprawnością intelektualną elbląskich placówek edukacyjnych, jak również dla osób, które z różnych przyczyn dotychczas nie korzystały form aktywizacji społeczno- zawodowej czy  z dziennego wsparcia środowiskowego, bądź potrzebowały zmiany prowadzimy:

Warsztat Terapii Zajęciowej. Placówkę prowadzącą działania w obszarze rehabilitacji społecznej i wstępnej rehabilitacji zawodowej.

Środowiskowy Dom Samopomocy. Dzienny ośrodek wsparcia dla dorosłych osób z Niepełnosprawnością Intelektualną i sprzężoną.

Więcej na: www.elblag.psouu.org.pl