Przyszłość zaczyna się dziś:
✔️ to przesłanie powinno towarzyszyć każdej rodzinie z osobą niepełnosprawną intelektualnie, która myśli o bezpiecznej przyszłości swojego dziecka.
✔️ to kompleksowa koncepcja wsparcia środowiskowego osób z niepełnosprawnością intelektualną w społeczności lokalnej – miejscu zamieszkania, w którym osoby z niepełnosprawnością intelektualną będą mogły godnie żyć,
✔️ cel ten można osiągnąć poprzez przygotowanie osoby z niepełnosprawnością i środowiska w sposób umożliwiający jej bezpieczne funkcjonowanie w swojej społeczności lokalnej w oparciu o koncepcję kręgów wsparcia,
Zapraszamy na premierę filmu, w którym bliscy Pana Aleksandra i Pana Marka opowiadają o Ich drodze do UDANEGO ŻYCIA.

Pomysł i realizacja: PSONI Koło w Jarosławiu