Od lutego 2021 roku ruszył innowacyjny projekt Kręgi Wsparcia – Przyszłość Zaczyna się Dziś. Liderem w projekcie jest Stowarzyszenie BORIS, natomiast partnerami są Zarząd Główny Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną w Warszawie oraz trzy Koła PSONI Tarnów, Bytom, Zgierz.

Celem projektu jest wypracowanie środowiskowego systemu wsparcia dorosłych osób z niepełnosprawnością intelektualną (osoby z NI) na czas, kiedy pozostaną lub już żyją bez rodziców/opiekunów poprzez stworzenie wokół nich społecznej sieci przyjaznych ludzi – Kręgów Wsparcia.

Czym są Kręgi Wsparcia:

  • Szansą dla rodzin, które zastanawiają się nad zabezpieczeniem przyszłości swojego dziecka, tak aby zostało ONO w środowisku lokalnym a nie trafiło do DPS.
  • Szansą dla osoby z NI na pozostanie w swojej społeczności lokalnej wśród przyjaznych, pomocnych ludzi.
  • Szansą na spokojne przygotowanie się i zaplanowanie, pod okiem specjalistów, zabezpieczenia mieszkaniowego i finansowego dla osoby z NI.
  • Szansą dla rodzin i osób z NI na udział w procesie otwierania środowiska lokalnego na osoby z NI, ich potrzeby.
    Inspiracja pochodzi od kanadyjskiej organizacji PLAN (plan.ca), w której wypracowano wsparcie środowiskowe dla rodzin w odpowiedzi na pytanie – co stanie się z dzieckiem z niepełnosprawnością, kiedy jego rodzice, opiekunowie odejdą?
  • Kluczową kwestią jest stworzenie wokół osoby z NI Kręgu Wsparcia, który otoczy ją przyjazną siecią sojuszników zarówno ze sfery formalnej, jak i nieformalnej.
  • Daje to szansę na społeczne zabezpieczenie potrzeb osoby z NI, ale równie daje szansę na uregulowanie i zaplanowanie sytuacji prawnej czy finansowej, zabezpieczenie miejsca do życia (domu) oraz zapewnienie środków utrzymania.
  • Działamy równolegle w dwóch perspektywach: perspektywa długofalowa – planowanie bezpiecznej przyszłości osoby z NI i zabezpieczeń na przyszłość oraz udane życie tu i teraz, dążenie do polepszenia jakości życia i samodzielności osoby z NI.

Model Bezpieczna przyszłość w oparciu o Kręgi Wsparcia, jest już realizowany od dwóch lat w 8 społecznościach w Polsce (Jarosław, Suwałki, Ostróda, Biskupiec, Elbląg, Goleniów, Nidzica, Gdańsk, www.kregiwsparcia.pl ), gdzie na co dzień obserwujemy jak ważne zmiany zachodzą w życiu osób z niepełnosprawnością intelektualną i ich rodzin.

Jak ważny jest to projekt mówią o tym sami uczestnicy:
– Mój syn dzięki udziałowi w kręgach wsparciach stał się bardziej otwarty na relacje z innymi, chętnie uczestniczy w spotkaniach i warsztatach, bierze też w nich aktywny udział. Nigdy nie chciał korzystać z telefonu, a obecnie chętnie odbiera i oddzwania.  Zauważyłam większą radość u syna – mówi mama dorosłej osoby z niepełnosprawnością intelektualną z Jarosławia.
 – Uczestnicząc w projekcie ”Bezpieczna przyszłość” realizuję się jako rodzic osoby z niepełnosprawnością intelektualną.  Dało mi to siłę w dokonaniu zmian w życiu moim i mojego syna. Współpraca z prawnikiem i psychologiem skłoniła mnie do rozwodu z uzależnionym partnerem. Decyzja ta miała ogromny wpływ na mnie i równowagę psychiczną mojego syna. Obecnie ze spokojem i nadzieją patrzę w przyszłość wiedząc, że mogę liczyć na współpracę tak dużego grona życzliwych osób – wyznaje mama biorąca udział w projekcie w Ostródzie.

Mamy liczne dowody na to, że dla wielu osób z niepełnosprawnością intelektualną „Przyszłość zaczyna się dziś”.  Pan Aleksander odkąd przystąpił do kręgów wsparcia, częściej spotyka się z ludźmi. Chętnie korzysta też ze spotkań, zwłaszcza przypadły mu do gustu spotkania w Miejskiej Bibliotece Publicznej, gdzie odbywają się projekcje filmowe. Od niedawna zaczął też uczęszczać na zajęcia sportowe i doradczo–psychologiczne organizowane przez Klub Absolwenta WTZ. Korzystając z różnych form aktywności Aleksander ma kontakt z kolegami z WTZ i poszerza grono swoich znajomych. Od stycznia 2020 r. jest pracownikiem przedsiębiorstwa GPR Guma Plastik i Recykling. Praca dodała Aleksandrowi wiary w siebie, otwartości, a jego samoocena wzrosła. W rozmowie ze specjalistką ds. rodzin Aleksander stwierdził: „jestem bardzo zadowolony ze swojego obecnego życia”. – Cała droga jego aktywności i korzystania z wiedzy i pomocy specjalistów, którzy z nim pracowali i pracują, pozwoliła Olkowi uwierzyć w siebie, nabrać pewności, że warto pracować, warto się dyscyplinować. Zrozumiał również, że przy jego schorzeniu bardzo ważne jest systematyczne leczenie – wyjaśnia siostra Grażyna. Aleksander przygotowuje się do samodzielnego życia przy wsparciu. Ma już wypracowane zabezpieczenie mieszkaniowe i finansowe, wie na kogo może liczyć. Coraz częściej podejmuje decyzje i otwiera się na relacje z ludźmi.

#jestemwkregach

***
Projekt realizowany jest w ramach Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy (Active Citizens Fund – National) jest on jednym z 11 programów prowadzonych w Polsce ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Norweskiego Mechanizmu Finansowego (tzw. Funduszy norweskich i Funduszy EOG) 2014-2021 i jednym z dwóch przeznaczonych na wsparcie działalności organizacji społecznych. Celem Funduszu jest wzmocnienie społeczeństwa obywatelskiego, aktywności obywatelskiej oraz upodmiotowienie grup zagrożonych wykluczeniem.