W ramach rozwoju i promocji idei kręgów wsparcia w Jarosławiu odbyło się przedwakacyjne spotkanie z rodzicami uczestników Środowiskowy Dom Samopomocy w Jarosławiu z ekspertami kręgów wsparcia.
Spotkanie było doskonałą okazją aby powitać nowych rodziców oraz przedstawić nowozatrudnionych pracowników. Dzięki pozyskaniu środków na rozbudowę filii ŚDS, możliwe będzie poszerzenie działalności Jarosławskiego Koła PSONI oraz  dostosowanie obiektu do potrzeb uczestników. Ustalone zostały również atrakcje na najbliższe tygodnie tj. zbliżającej się rodzinnej wycieczce do Zamościa, wrześniowym rajdzie rowerowym do Radawy.
Ważnym momentem spotkania było świadectwo Pana Daniela i jego mamy dotyczące tego jak można się już dziś przygotować do niezależności w życiu i jak mogą być w tym przydatne #KregiWsparcia
To był dobrze spędzony czas.
Udanych wakacji!
PSONI Jarosław