24 maja w sali MOPS koalicja w projekcie  Bezpieczna Przyszłość ONI pracowała z Elą Grądziel nad kampanią promocyjno-edukacyjną  dotyczącą tworzenia kręgów wsparcia wokół osób objętych projektem.

image
image
image
image
image
image
image