Jak można pomóc w przystosowaniu się do codziennego życia i do funkcjonowania w społeczeństwie osobom niepełnosprawnym intelektualnie? Czym tak naprawdę są kręgi wsparcia, na czym polega ich działalność i do kogo skierowana jest ta forma pracy środowiskowej? Między innymi te tematy poruszyliśmy w programie „Więcej serca i mniej barier”.

Gośćmi Magdy Szpiner były Agata Ciosmak, specjalistka ds. kręgów wsparcia oraz Katarzyna Świeczkowska, wiceprzewodnicząca gdańskiego koła Polskiego Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną.

– W którym momencie dorosłe osoby z niepełnosprawnością intelektualną potrzebują systemowego wsparcia? W jakich sytuacjach trzeba i należy wyciągnąć do nich rękę i pomóc wejść im w życie? – pytała prowadząca audycję.

– Osoby z niepełnosprawnościami potrzebują wsparcia systemowego od samego początku, czyli od momentu zaistnienia niepełnosprawności, do końca ich życia. Natomiast ilość i rodzaj tej pomocy uzależnione są od bardzo wielu czynników, przede wszystkim od rodzaju i przyczyny niepełnosprawności oraz od tego, w jaki sposób dana osoba funkcjonuje. Dlatego bardzo mocno skupiamy się na dokonywaniu oceny funkcjonalnej, żeby dokładnie sprawdzić, w których obszarach ta osoba potrzebuje wsparcia instytucjonalnego, a w których obszarach może, potrafi być i ma zasoby do tego, żeby być osobą całkowicie samodzielną – mówiła Katarzyna Świeczkowska.

– Czym zatem są kręgi wsparcia, do kogo są skierowane i w czym mają pomóc? – dopytywała Magda Szpiner.

– Kręgi wsparcia są elementem dużego modelu bezpiecznej przyszłości osób z niepełnosprawnością intelektualną. Jest to tak naprawdę fragment całej pracy, systemu pracy środowiskowej. I jeżeli zastanawiamy się nad tym, dla kogo są kręgi wsparcia, to tak naprawdę są dla wszystkich. Nie tylko z niepełnosprawnością intelektualną, ale tę formę można zastosować również w pracy z osobami z zagrożeniem niedostosowaniem społecznym, osobami w kryzysie bezdomności czy seniorami. Tak naprawdę kręgi wsparcia można tworzyć już od najmłodszych lat takich osób – wyjaśniała Agata Ciosmak.

POSŁUCHAJ CAŁEJ AUDYCJI NA WWW.RADIOGDANSK.PL

 

Źródło: www.radiogdansk.pl Fot. Radio Gdańsk/M. Rudnicki