Za nami seminarium podsumowujące lokalne działania w projekcie “Bezpieczna przyszłość osób z niepełnosprawnością intelektualną – testowanie modelu” w Jarosławiu.

W seminarium udział wzięli uczestnicy projektu, specjaliści ds. kręgów wsparcia oraz sojusznicy. To niezwykłe spotkanie wszystkich, którzy tworzą kręgi w Jarosławiu. Za otwarcie oraz prowadzenie seminarium odpowiedzialni byli:
Dominik Daniel Burlikowski– uczestnik projektu
Michał Prządka – specjalista ds. kręgów wsparcia.

Uczestników seminarium przywitał Mariusz Mituś – Przewodniczący Zarządu Koła PSONI w Jarosławiu. Mówił o tym jak lokalnie budujemy sieć wsparcia, jak ważną sprawą są kręgi wsparcia. Każdy ma prawo do spełniania się w różnych rolach społecznych, zawodowych. Bardzo dużo mówimy o godności człowieka, o możliwości popełniania błędów i uczenia się na bazie własnych doświadczeń, również osoby z niepełnosprawnością intelektualną mają do tego prawo i my dajemy im na to przestrzeń. Bo dzięki tym wszystkim doświadczeniom osoby te mogą budowaś swoją przyszłość – bezpieczną przyszłość. PSONI od lat buduje sieć kontaktów od małego dziecka po dorosłe osoby. Kręgi wsparcia są ideą która wychodzi szerzej poza placówki i miejsca stricte dedykowane tylko osobom z niepełnosprawnością. Partnerami w projekcie są osoby fizyczne, przedsiębiorstwa prywatne i wiele innych organizacji o różnym profilu działalności.

Partnerem projektu “Bezpieczna Przyszłość” jest Starostwo Powiatu Jarosławskiego, z Panem Stanisławem Kłopotem na czele. Starosta podkreślił, że temat współpracy powiatu z osobami z niepełnosprawnością, zapobiegający wykluczenie tych osób to bardzo ważny aspekt funkcjonowania powiatu. – Ta grupa osób jest bardzo ważna dla władz powiatu. Każda inicjatywa, którą możemy realizować z organizacjami jest ważnym aspektem naszej działalności – podkreślił starosta. Ważną rolę pełnią wszystkie organizacje działające na rzecz osób z niepełnosprawnościami. Dzięki pilotażowym i innowacyjnym projektom jak Bezpieczna przyszłość, mieszkaniu chronionemu oraz planowanemu do realizacji centrum opiekuńczo-mieszkanaiowe, możemy mówić o szeroko zakrojonym działaniom zapobiegającym wykluczeniu osób z niepełnosprawnością.

Starosta złożył wielkie podziękowania dla PSONI koło w Jarosławiu za wszelkie szeroko pojęte innowacyjne działania zapobiegające wykluczeniu osób z niepełnosprawnościami. Wspieranie dzieci oraz osób z niepełnosprawnościami w dostępie do usług, do edukacji i wszelkich wydarzeń oraz samodzielnego życia zostały już wpisane do projektu strategii Jarosławia na kolejne lata.

O udanym życiu osób z niepełnosprawnością intelektualną w środowisku lokalnym mówiła Dr Monika Zima-Parjaszewska – Prezeska Polskiego Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Zarząd Główny. Udane życie to moje życie, niezależne, na miarę własnych potrzeb. Pani Prezes wspomniała, że prawem osób z niepełnosprawnością intelektualną jest prawo do niezależnego życia, a naszym zadaniem jest aby zagwarantować realizację tego prawa. Doświadczenia osób żyjących w kręgach wsparcia to niecodzienne doświadczenie, wizja człowieka, który żyje w swoim życiu. To wyzwanie, które wymaga wyeliminowania wielu opiekuńczych działań, ale to nowy rozdział, który daje niesamowite wrażenia, dla tych wszystkich którzy posmakowali samodzielnego życia na własny rachunek przy wsparciu życzliwych osób.

Paweł Jordan – Lider ds. edukacji i superwizji ze Stowarzyszenia BORIS przestawił wizję Planowania Skoncentrowanego na Osobie (PSO). Kręgi wsparcia zakładają stworzenie wokół osoby z niepełnosprawnością, zgodnie z jej potrzebami, kręgu osób wspinających, łączących wsparcie formalne i nieformalne, których dotyka największy zakres wykluczenia oraz izolacja lub segregacja od życia w społeczności lokalnej.

Wsparcie jest ściśle skoncentrowane na potrzebach osoby z niepełnosprawnością, zgodnie z jej indywidualnymi preferencjami i zakłada w pełni włączający charakter, tak aby osoba mogła pozostać w wybranym przez siebie miejscu zamieszkania, przy zapewnieniu niezbędnych usług wspierających.

Podczas seminarium mogliśmy raz jeszcze obejrzeć film promujący jarosławskie kręgi wsparcia „Przyszłość zaczyna się dziś”.

Elżbieta Wojciechowska – specjalistka ds. kręgów wsparcia, zaprezentowała działania zrealizowane w projekcie. Od małych drobnych działań, jak udało się zbudować kręgi wsparcia, wszystkie aktywności podjęte przez uczestników projektów.

Zaprezentowane zostały Kręgi Wsparcia w trzech odsłonach:
-rozmowa z Agatą Czopek i Kamilą Stój uczestniczkami projektu
– rozmowa z Anną Siutą i Beatą Burlikowską matkami Sylwii i Dominika – uczestników projektu
-rozmowa z kręgowymi koalicjantami Teresą Krasnowską – Prezeską Jarosławskiego Stowarzyszenia Oświaty i Promocji Zdrowia
i Małgorzatą Kowal oraz Krzysztofem Rajchelem z Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Aleksandra Fredry w Jarosławiu.
Wszystkie osoby, każda ze swojej strony opowiedziały z własnej perspektywy czym są dla nich kręgi wsparcia.

Pełną relację możecie zobaczyć na profilu Facebooka PSONI Jarosław zovacz:

https://www.facebook.com/psoni.jaroslaw/videos/1136128496827213

Kręgi Wsparcia – idea promująca wsparcie środowiskowe osób z niepełnosprawnością intelektualną i ich rodzin w miejscu ich zamieszkania, w konkretnej społeczności lokalnej poprzez tworzenie sieci osobistych kontaktów i relacji wokół tych osób. Kręgi Wsparcia  tworzą wolontariusze, przyjaciele, sąsiedzi, specjaliści i wszystkie osoby z naturalnego otoczenia osób z niepełnosprawnością intelektualną.

#jestemwkregach

Kręgi Wsparcia są częścią modelu “Bezpieczna Przyszłość” wdrażanego w ramach projektu  „Bezpieczna przyszłość Osób z NI – testowanie modelu”, realizowanego przez Biuro Zarządu Głównego Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną PSONI, Stowarzyszenie Biuro Obsługi Ruchu Inicjatyw Społecznych Boris, Stowarzyszenie Rodziców i Przyjaciół Dzieci Niewidomych i Słabowidzących Tęcza, Stowarzyszenie Horyzont, Uniwersytet Warszawski oraz 8 partnerów samorządowych, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Model testowany jest w Gdańsku, Biskupcu, Ostródzie, Nidzicy, Jarosławiu, Suwałkach, Goleniowie i w Elblągu. 

image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image