Zapraszamy Was do obejrzenia filmu o zgierskich KRĘGOWICZACH. Podkład muzyczny, słowa i wykonanie piosenki są autorstwa specjalistów pracujących w Polskim Stowarzyszeniu na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Zgierzu.

Celem naszych działań jest zwrócenie uwagi lokalnych społeczności na osoby z niepełnosprawnością intelektualną żyjące w ich otoczeniu i tworzenie wokół tych osób Kręgu Wsparcia. Członkiem i Wolontariuszem Kręgu Wsparcia może zostać każdy z nas – istnieje szereg sposobów wspierania osób z niepełnosprawnością intelektualną we włączaniu ich do życia codziennego; towarzyszenie im podczas wspólnych aktywności czy też umożliwianie im odwiedzenia miejsc, w których mogą rozwijać pasje i zainteresowania. Nawet najmniejszy gest, odrobina czasu i uwagi, by w życiu osoby z niepełnosprawnością intelektualną zaszła pozytywna zmiana. Kręgi Wsparcia tworzą wolontariusze, przyjaciele, sąsiedzi, specjaliści i wszystkie osoby z naturalnego otoczenia osób z niepełnosprawnością intelektualną. Członkami kręgu może stać się lokalna kawiarnia, sklep, galeria lub inna instytucja, która otworzy się na osoby z niepełnosprawnością i ich potrzeby.

Każdy z nas może mieć swój udział w tej pozytywnej zmianie. Dołącz do nas.

Realizacja: Alicja Pietrasiewicz, Ewa Molenda, Julita Florczak-Sokół, Justyna Mitek, Dorota Kruk

Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób
z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Zgierzu
ul. Chełmska 42/42a, 95-100 Zgierz
tel. 42 716 24 86

Stowarzyszenie Biuro Obsługi Ruchu Inicjatyw Społecznych BORIS
Warecka 4/6, 00-040 Warszawa
e-mail: boris@boris.org.pl
www: www.boris.org.pl

#jestemwkregach
#AktywniObywateleDotacje

***
Projekt realizowany jest w ramach Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy (Active Citizens Fund – National) jest on jednym z 11 programów prowadzonych w Polsce ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Norweskiego Mechanizmu Finansowego (tzw. Funduszy norweskich i Funduszy EOG) 2014-2021 i jednym z dwóch przeznaczonych na wsparcie działalności organizacji społecznych. Celem Funduszu jest wzmocnienie społeczeństwa obywatelskiego, aktywności obywatelskiej oraz upodmiotowienie grup zagrożonych wykluczeniem.