W dniach 8-9 listopada 2023r. odbyło się XLIV Sympozjum Naukowe pn. “W drodze do skutecznego wspierania w niezależnym życiu – dorosłość osób z niepełnosprawnością intelektualną” zorganizowane przez Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną oraz Polski Zespół do Badań Naukowych nad Niepełnosprawnością Intelektualną. Wydarzenie szczególne, ponieważ pierwszego dnia odbyła się również Gala 60-lecia PSONI.

Tegoroczne Sympozjum było okazją do zaprezentowania różnych aspektów niezależnego, dorosłego życia osób z niepełnosprawnością intelektualną i działań Stowarzyszenia, które od 60. lat do tego prowadzą. W panelach dyskusyjnych podczas Sympozjum, wraz z naukowcami i naukowczyniami, udział wzięły osoby z niepełnosprawnością intelektualną – self-adwokaci i self-adwokatki z Kół terenowych PSONI.

 

 

Podczas Gali Jubileuszowej 60 lat PSONI Paweł Jordan (Stowarzyszenie BORIS) został uhonorowany przez PSONI tytułem Ambasadora Niezależnego Życia za rozwój modelu Kręgów Wsparcia. Gratulujemy wyróżnienia!

Bardzo dziękujemy Pawłowi za kilka lat ciężkiej pracy włożonej w rozwój idei Kręgów wsparcia w Polsce. Całe środowisko docenia wkład Pawła w kierunku ruchu dobrego i niezależnego życia osób z niepełnosprawnościami. Dziękujemy.

 

image
image
image
image
image