17 czerwca 2021 r. w dostojnej sali sesji Urzędu Miasta Bytomia odbyło się seminarium „W kręgach pozytywnej zmiany”. Spotkanie otworzyli Anna Dziąsko Przewodnicząca Zarządu Koła PSONI w Bytomiu i Mariusz Wołosz, Prezydent Miasta Bytomia.

Jaki los czeka osoby z niepełnosprawnością intelektualną, gdy jej najbliżsi odejdą? Kto może wspierać osoby z niepełnosprawnością? Czy po śmierci rodziców osoby z niepełnosprawnością mogą nadal żyć na miarę swoich potrzeb w swoim miejscu zamieszkania? Odpowiedź na te i wiele innych pytań usłyszeli uczestnicy seminarium w Bytomiu.

Dzięki kręgom wsparcia, każda osoba z niepełnosprawnością intelektualną może przy wsparciu życzliwych osób żyć w przyjaznym lokalnym środowisku. Tworząc sieci powiązań w obszarze formalnym i nieformalnym dajemy szansę osobom wykluczonym społecznie wrócić do pełnego funkcjonowania w społeczeństwie.

– Społeczną sieć wsparcia posiada każdy z nas. Są to bliscy, przyjaciele i znajomi, na których pomoc możemy liczyć w trudnych sytuacjach. Dla osób z niepełnosprawnościami, w szczególności intelektualnymi, zbudowanie tego typu relacji stanowi wyzwanie. Największym problemem nie jest wcale choroba, ale samotność, która izoluje ich od ludzi. Świat już dawno dokonał zmiany takich postaw. Teraz czas na nas – powiedziała podczas seminarium Anna Dziąsko, przewodnicząca Zarządu PSONI Koło w Bytomiu.

W spotkaniu wzięli udział m.in. przedstawiciele jednostek zajmujący się polityką społeczną, trzecim sektorem, a także osoby z niepełnosprawnością intelektualną i rodziny, wokół których tworzone są już kręgi wsparcia. Słowa uznania wyraził też prezydent Mariusz Wołosz, który pogratulował stowarzyszeniu udziału w projekcie Kręgi Wsparcia – Przyszłość Zaczyna się Dziś.

Oprócz Pawła Jordana ze Stowarzyszenia BORIS, który wprowadził wszystkich przybyłych na seminarium do zagadnienia Modelu Kręgów Wsparcia, wystąpiły Jolanta Misiek i Joanna Zarzycka z Koła PSONI w Bytomiu.

Spotkanie zakończyło się dyskusją co do korzyści wynikających z realizacji Kręgów Wsparcia.  Wszyscy widzieli i podkreślali wagę relacji międzyludzkich, aktywności osób z niepełnosprawnościami w społeczności lokalnej oraz planowanie i zabezpieczenie przyszłości.  Seminarium odbyło się w serdecznej i doniosłej atmosferze.

Na zakończenie obecni a seminarium partnerzy zadeklarowali swoje poparcie dla projektu jako Ambasadorzy Kręgów Wsparcia w Bytomiu. Wszyscy z optymizmem patrzymy w przyszłość, postawa ambasadorów kręgów wsparcia bardzo dobrze wróży na przyszły rozwój środowiskowego wparcia wykorzystując sieciową współpracę lokalnych podmiotów.

 

#jestemwkregach   #AktywniObywatele

image
image
image
image
image
image
image
image
image

Projekt realizowany jest w ramach Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy (Active Citizens Fund – National) jest on jednym z 11 programów prowadzonych w Polsce ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Norweskiego Mechanizmu Finansowego (tzw. Funduszy norweskich i Funduszy EOG) 2014-2021 i jednym z dwóch przeznaczonych na wsparcie działalności organizacji społecznych. Celem Funduszu jest wzmocnienie społeczeństwa obywatelskiego, aktywności obywatelskiej oraz upodmiotowienie grup zagrożonych wykluczeniem.