Nikt nie jest rodzicem doskonałym. Ja jako rodzic – to cykl szkoleń i warsztatów psychologa z rodzinami osób z niepełnosprawnością, które uczestniczą w naszym projekcie”Bezpieczna Przyszłość Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną – Testowanie projektu”.

Podczas szkoleń i warsztatów z rodzinami konstruowany jest indywidualnie plan rodziny na przyszłość w oparciu o środowiskowe wsparcie, z uwzględnieniem oczywiście  potrzeb i możliwości osób z różnym rodzajem i stopniem niepełnosprawności. Zawsze zwracamy uwagę na różne perspektywy z jakich budowanie bezpiecznej przyszłości może być odmienne u rodzin opiekujących się osobą z niepełnosprawnością intelektualną z pewnym stopniem samodzielności od rodzin osób całkowicie zależnych w codziennym funkcjonowaniu od wsparcia innych. W planach bezpiecznej przyszłości zakładane są bardzo zróżnicowane rozwiązania, w zależności zarówno od gotowości rodziny do zaangażowania się w taki plan, jak od indywidualnych cech osobistych i samodzielności osoby z niepełnosprawnością. Plan poprzedzony będzie diagnozą potrzeb każdej osoby i jej rodziny.

Przez cały okres wdrażania Modelu na poziomie lokalnym toczy się proces budowania świadomości rodziny, a towarzyszą temu działania rozwijające jej umiejętności jako najważniejszego uczestnika budowanego kręgu. Warsztaty z rodzinami są kluczowym elementem naszego Modelu środowiskowego wsparcia osób z niepełnosprawnością w ich miejscu zamieszkania.

Otwartość rodzin jest bardzo ważna, dziś udało nam się porozmawiać na wiele tematów, omówić wiele wątków. Podczas warsztatów wspólnie wypracowaliśmy wiele wspaniałych pomysłów.

image
image
image
image
image