Prowadząc działania w ramach kręgów wsparcia, nawiązaliśmy współpracę z Klubem Integracji Społecznej w Biskupcu. Początkowo współpraca ta polegała na organizowaniu cyklicznych spotkań w siedzibie KISu, Uczestników kręgów wsparcia oraz klientów i personelu Klubu Integracji Społecznej. Sojusznicy w projektowaniu bezpiecznej przyszłości osób z niepełnosprawnością odgrywają ogromną rolę. Klub Integracji Społecznej w Biskupcu to nasz sojusznik, partner projektu a pracownicy Klubu są członkami naszych kręgów.

Organizatorem i pomysłodawcą tego przedsięwzięcia była sama Pani Kierownik Klubu Integracji Społecznej w Biskupcu – Małgorzata Duba. Cykliczne spotkania w KISie, polegają na wspólnym spędzeniu czasu wolnego, tworzeniu różnego rodzaju rękodzieła przy kawie i herbacie, a ich głównym celem jest wsparcie przy organizacji spotkań dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym podczas, których tworzona jest przestrzeń do nawiązania nowych znajomości, wzajemnego poznania się, spędzenia miło czasu oraz wspólnych rozmów. Spotkania te  sprawiły, iż uczestniczy kręgów wsparcia, a także uczestnicy KISu zaczęli integrować się także poza spotkaniami organizowanymi przez Panią Małgorzatę.

Pani Małgorzata prywatnie sama została wolontariuszką Uczestników kręgów wsparcia. W swoim wolnym czasie chętnie pomaga przy zakupach, organizuje wyjścia kulturalne do kina czy teatru, spaceruje czy po prostu spotyka się na kawie z Uczestnikami. W ramach współpracy z Klubem Integracji Społecznej w Biskupcu powstał pomysł zorganizowania „Szlachetniej paczki dla osób potrzebujących”. Wraz z kierowniczką KISu wybraliśmy dwie rodziny, które potrzebują takiego wsparcia. Uczestnicy kręgów wsparcia zorganizowali paczki z żywnością oraz najpotrzebniejszymi rzeczkami i osobiści przekazali je tym rodzinom.

Z Kierownikiem Klubu Integracji Społecznej w Biskupcu – Małgorzatą Dubą rozmawiał Piotr Bukowski.