Serwis Nasze Sprawy na łamach swojego serwisu promuje idę kręgów wsparcia i pozytywną zmianę jaką niesie ze sobą projekt Kręgi wsparcia – Przyszłość zaczyna się dziś.

Wszystkie działania realizowane w ramach projektu są skoncentrowane na tym, aby osiągnąć pozytywną zmianę. Zmianę, która bazuje na potencjałach, zainteresowaniach i mocnych stronach osoby z niepełnosprawnością intelektualną. Nie na deficytach i brakach. Zmiana ta ma wyzwalać nadzieję, pozwala podjąć małe i duże kroki. Zmiana, która jest rzeczywista i realna, wyznacza pewne działania i cele.

więcej na stronie www.naszesprawy.eu