25 kwietnia odbyło się w siedzibie Stowarzyszenie My dla Innych w Białymstoku spotkanie z Pawłem Jordanem ze Stowarzyszenia BORIS, który wprowadził nas w sposób realizacji modelu Kręgów Wsparcia. To był bardzo dobrze spędzony dzień, pełen cennych rozmów i informacji. Wieczorem z kolei, Zarząd Stowarzyszenia podjął decyzję i podpisał deklarację przystąpienia do Sieci Kręgów Wsparcia.

Czym są Kręgi Wsparcia?
To propozycja dla każdej placówki, organizacji i instytucji, które pragną zmierzać w kierunku podejścia środowiskowego i deinstytucjonalizacji. Model Kręgów Wsparcia, który przyjęliśmy, stanowi kompleksową propozycję wsparcia środowiskowego opartego na zasobach osób z niepełnosprawnościami, ich rodzin, społeczności oraz usług społecznych.

Wierzymy, że realizacja tego modelu przyniesie korzyści nie tylko osobom z niepełnosprawnościami, ale również całym społecznościom lokalnym. Jesteśmy przekonani, że podjęcie wyzwania związanego z wprowadzaniem modelu Kręgów Wsparcia to szansa na budowanie bardziej inkluzywnej i wspierającej społeczności, w której każdy może osiągać swój pełen potencjał.

Dzięki deklaracji przystąpienia do Sieci Kręgów Wsparcia, Stowarzyszenie My dla Innych potwierdza swoje zaangażowanie w tworzenie bardziej otwartego i wspierającego środowiska dla osób z niepełnosprawnościami. Jesteśmy gotowi podjąć wyzwanie i działać na rzecz realizacji wizji modelu Kręgów Wsparcia.

Źródło: Stowarzyszenie My dla innych
https://mydlainnych.pl/

image
image
image
image