W pierwszych dniach marca 2019 r. odbyło się kolejne szkolenia lokalne nt. „Mapowania środowiska lokalnego i tworzenia koalicji”, zorganizowane w ramach projektu „Bezpieczna przyszłość  OzNI – testowanie modelu” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele Starostwa Powiatowego w Olsztynie, Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Olsztynie, Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Biskupcu, Klubu Integracji Społecznej, Domu Dziennego Pobytu, Urzędu Pracy Powiatu Olsztyńskiego, Urzędu Miejskiego w Biskupcu, grupy nieformalnej „Ogień w szopie” oraz Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Biskupcu.

Szkolenie odbyło się w Centrum Edukacyjno-Rehabilitacyjno-Zawodowym Biskupieckiego Koła Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną.

Podczas szkolenia przedstawiciele instytucji mieli możliwość poznania Osoby z Niepełnosprawnością Intelektualną biorące udział w projekcie. Uczestnicy opowiedzieli o korzyściach płynących z realizacji projektu oraz o swoich potrzebach i oczekiwaniach względem instytucji. Został omówiony model Bezpieczna przyszłość Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną, wyodrębniono cele i zadania koalicji, stworzono mapę instytucji i przypisano do każdej z nich zadania, które mogą być realizowane na rzecz Osób z Niepełnosprawnością. Omówiono także warunki, jakie należy spełnić, aby koalicja funkcjonowała w sposób prawidłowy.

Szkolenie umożliwiło lepsze poznanie się wielu środowisk, wymianę doświadczeń i pomysłów mających na celu poprawę jakości życia Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną oraz zdobycie wiedzy nt. budowania koalicji sojuszników.

Dziękujemy wszystkim Uczestnikom za obecność oraz aktywny udział.