Maciej ma 55 lat mieszka w Jarosławiu oraz pracuje jako kelner w Kawiarni Galeria Przedmiotu ZAZ PSONI Jarosław. Jest osobą wesołą, otwartą, potrzebuje kontaktu oraz relacji z drugą osobą. Interesuje się sportem i jest dumny ze swoich osiągnięć w Nordic Walking. Potrafi zadbać o siebie oraz swoje potrzeby dnia codziennego takie jak: gotowanie, sprzątanie, pranie.

Maciej przed uczestnictwem w ŚDS i pracą w kawiarni przez 15 lat pracował jako monter węży do odkurzaczy w Spółdzielni Inwalidów w Jarosławiu. Jednak zakład ten został zlikwidowany i Maciej został bez pracy. Był to dla niego ciężki czas, ponieważ oprócz upadku zakładu zmarła jego mama i sam miał kłopoty ze zdrowiem. Od 2008 roku dostał propozycję uczęszczania do ŚDS i rozpoczął udział w treningach m.in. w treningu kulinarnym, który bardzo polubił. W marcu 2021 r. Maciej został objęty Planowaniem Skoncentrowanym na Osobie i działaniami Kręgów Wsparcia tworzonych w ŚDS w które włączony został asystent osobisty oraz pracownik kluczowy z ŚDS. Dzięki uwspólnianiu działań Maciej poszerzył swoje koło relacji, które wcześniej ograniczało się głównie do członków rodziny we wspólnym gospodarstwie domowym. Uzyskał potrzebne wsparcie w rozwijaniu własnych zainteresowań oraz zakwalifikował się do projektu pn.: „PracujeMY” realizowanego przez PSONI Koło w Jarosławiu, dzięki któremu ponownie podjął zatrudnienie w Zakładzie Aktywności Zawodowej PSONI Koło w Jarosławiu.

Dzięki pracy oraz asystencji osobistej poszerzył swoje zainteresowania oraz zbudował nowe relacje: „Ważny jest dla mnie asystent Bogdan, z którym spędzam czas po pracy, a także mój kolega Tomek i Mariusz, których poznałem na asystencji”, „Potrzebuję relacji z drugim człowiekiem, uśmiechu i pochwały”. W wolnym czasie chodzi do kina, na spacery do parku, jeździ na rowerze i chodzi na siłownie, korzysta z groty solnej oraz gra w kręgle. „Od poniedziałku do piątku chodzę do pracy, w której spędzam 5 godzin. Po pracy mam asystencję lub zajęcia w ŚDSie. W weekendy jeżdżę wraz z siostrą do jej domku letniskowego w Czerwonej Woli”.

Koło relacji Maćka

Maciej nie został zabezpieczony mieszkaniowo przez swoich rodziców, na skutek czego po ich śmierci stracił możliwość mieszkania w dotychczasowym miejscu. Właścicielką mieszkania jest jego siostrzenica, która w październiku 2023 r. za pośrednictwem swojego pełnomocnika poinformowała go o opuszczeniu miejsca zamieszkania do końca stycznia 2024 r. Dzięki działaniom Kręgów Wsparcia, w które zaangażowany jest pracownik kluczowy ŚDS, pracownik socjalny MOPS oraz asystent osobisty oraz pracownik ZAZ Maciej wiedział, gdzie może udać się po wsparcie i poradę w trudnej sytuacji jakiej się znalazł. W październiku odbyło się spotkanie planistyczne, w którym wziął udział Maciej oraz osoby z kręgu profesjonalistów w celu ustalenia wsparcia i podjęcia działań zmierzających do zabezpieczenia mieszkaniowego. W styczniu 2024 r. Maciej złożył wniosek o przyznanie mu lokalu mieszkalnego z zasobów Gminy Miejskiej Jarosław oraz udzielił pełnomocnictwa radcy prawnemu z PSONI Koło w Jarosławiu, który działa w jego imieniu.

W chwili obecnej Maciej nadal mieszka w swoim dotychczasowym miejscu zamieszkania, pracuje, uczestniczy w zajęciach ŚDS, korzysta z życia społecznego przy wsparciu asystenta i czeka na przydział mieszkania. Proces Planowania Skoncentrowanego na Osobie oraz tworzenia Kręgu Wsparcia prowadzi pracownik kluczowy z ŚDS Magdalena przy wsparciu pracownika socjalnego i kierownika z ŚDS.

Wierzymy w szczęśliwy happy end.

#jestemwkregach #ŚDSwkregach