15 kwietnia w Ratuszu Staromiejskim odbyło się Laboratorium Lokalne będące formą badania w modelu Bezpieczna Przyszłość.Spotkanie prowadzili Panowie z zespołu badawczego: Marek Rymsza i Bohdan Skrzypczak, a uczestniczyli w nim przedstawiciele instytucji biorących udział w projekcie, Beneficjenci i ich najbliżsi oraz pracownicy projektu.

Elblag kregi wsparcia