W dniu 30 sierpnia odbyło się spotkanie w PSONI Jarosław nt. kręgów wsparcia  z zespołem z mieszkań wspomaganych z PSONI Suwałki.    

Uczestnikiem wydarzenia był również Paweł Jordan ze Stowarzyszenia BORIS, które promuje model kręgów wsparcia w Polsce. W spotkaniu zostały zaprezentowane przykłady osób objęte kręgami wsparcia oraz jak systemowo włącza się to rozwiązanie w  ZAZ i ŚDS Jarosław.  Podejście środowiskowe  i  model kręgów wsparcia bardzo mocno rozwija skrzydła w PSONI Jarosław.   Uczestnictwo w placówkach, ale również aktywny udział w społeczności i  asystentura osobista, nacisk na samodzielność,  podjęcie zatrudnienia, mieszkania wspomagane,  bezpieczna przyszłość i tworzenie kręgów wsparcia oraz współpraca z rodzicami.  Wszystko to z myślą o dobrym życiu osoby z niepełnosprawnością intelektualną w swoim środowisku.   Goście z Suwałk również dzielili się swoimi doświadczeniami z mieszkań wspomaganych i tworzenia środowiskowego wsparcia.

#jestemwkregach

Rozwój kręgów wsparcia wspiera Fundacja Valores https://www.valores.pl/
image
image
image
image
image
image
image
image