Kolejny krok w budowaniu Kręgów Wsparcia dla UDANEGO ŻYCIA osób z niepełnosprawnością intelektualną w Jarosławiu zrobiony!
17 maja 2023 r. odbyło się seminarium poświęcone współpracy Stowarzyszenia z Ośrodkami Pomocy Społecznej w idei kręgów wsparcia opartym na Środowiskowym systemie wsparcia osób dorosłych z niepełnosprawnością intelektualną, czyli rozwoju usług w obrębie społeczności lokalnych będących alternatywą dla opieki instytucjonalnej (w tym głównie zapewnianej przez Domy Pomocy Społecznej) dla osób z niepełnosprawnością intelektualną.
Głównym problemem dotyczącym wsparcia osób z niepełnosprawnością intelektualną jest brak sprawnego systemu pomocy prawnej i finansowej zabezpieczającej te osoby na wypadek śmierci najbliższych lub niemożności sprawowania przez nich dalszej opieki, która pozwoliłaby osobie z niepełnosprawnością intelektualną na pozostanie w dotychczasowym miejscu zamieszkania. Wyzwaniem jest także rozwój wsparcia dla rodzin i opiekunów, którzy podejmując trud opieki nad osobą z niepełnosprawnością intelektualną, często sami zostają wykluczeni z życia społeczno-zawodowego. To zagadnienia jakie były poruszane podczas spotkania. Wspólnymi siłami próbowaliśmy znaleźć rozwiązania możliwe do wdrożenia w lokalnym środowisku.
Jarosław od lat realizuje ideę włączania osób z niepełnosprawnością intelektualną w główny nurt życia społecznego. Indywidualna asystencja, treningi samodzielności, opieka wytchnieniowa, mieszkalnictwo chronione, zatrudnienie wspomagane czy self adwokatura to tylko część działalności PSONI Koło w Jarosławiu, która to umożliwia.
Bardzo dziękujemy za tak liczny i aktywny udział kierownikom i pracownikom socjalnym z: MOPS w Jarosławiu, GOPS w Jarosławiu, GOPS w Pawłosiowie, GOPS w Zarzeczu, GOPS w Wiązownicy, GOPS w Laszkach, MOPS w Przeworsku, GOPS w Przeworsku, PCPR w Jarosławiu, Warsztat Terapii Zajęciowej w Jarosławiu, Środowiskowy Dom Samopomocy w Jarosławiu To już bardzo silna grupa i grono lokalnych instytucji działających w obrębie osób z niepełnosprawnościami.
Spotkanie poprowadził Paweł Jordan – pomysłodawca i lider idei Kręgów Wsparcia w Polsce z Biura Obsługi Ruchu Inicjatyw Społecznych BORIS.
DZIĘKUJEMY!
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
***
Realizację działań wspiera Fundacja Valores https://www.valores.pl/