Za nami pierwsze warsztaty sojuszników projektu “Bezpieczna przyszłość” w Suwałkach.

W spotkaniu udział wzięli specjaliści z wielu placówek i stowarzyszeń, zainteresowani pomocą w szerzeniu idei i organizowaniu Kręgów Wsparcia wokół osób z Niepełnosprawnością Intelektualną. Szkolenie oraz dyskusja uczestników otworzyła inne “spojrzenie” na pracę i wsparcie osób z niepełnosprawnością intelektualną. Wszyscy specjaliści wyrazili chęć współpracy w Koalicji i już w kwietniu spotykamy się ponownie w Urzędzie Gminy Suwałki.

W warsztatach udział wzięli m.in. Dyrektor PCPR Suwałki Stanisław Dziemian, Kierownicy GOPS-ów Beata Skrocka (UG S-ki) Rafał Lejmel (UG Przerośl), Dyrektor Stowarzyszenia Aktywni Tak Samo Jolanta Łanczkowska, Kierownik ŚDS MOPR Suwałki Wiesława Kwaterska, Dyrektor OREW-u Irena Świacka, Kierownik ŚDS-iu Hanna Borys Maluchnik oraz inni specjaliści z różnych placówek i urzędów.