Jak tworzyć kręgi wsparcia w Bytomiu? Jak otoczyć opieką osobę niepełnosprawną intelektualnie po śmierci rodziców lub opiekunów? Na czym polega budowanie kręgów wsparcia i gdzie takie sieci z powodzeniem funkcjonują? Na te i wiele innych pytań związanych z tą tematyką można było otrzymać odpowiedź 17 czerwca podczas seminarium „W kręgu pozytywnej zmiany” zorganizowanego przez Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób Niepełnosprawnych Intelektualnie Koło w Bytomiu.

W ramach  seminarium  zaprezentowane zostały modelowe kręgi wsparcia dla osób z niepełnosprawnością intelektualną i ich rodzin.  W spotkaniu udział wzięli: prezydent Mariusz Wołosz, Anna Dziąsko, przewodnicząca Zarządu PSONI Koło w Bytomiu, Paweł Jordan, prezes Stowarzyszenia Biura Obsługi Ruchu Inicjatyw Społecznych BORIS oraz Jolanta Misiek , koordynatorka projektu w Bytomiu. Spotkanie odbyło się w Sali sesyjnej Urzędu Miejskiego przy ul. Parkowej 2.

– Wspólnie z naszymi specjalistami planujemy bezpieczną przyszłość osób z niepełnosprawnością intelektualną. Wokół osoby z niepełnosprawnością tworzony jest, zgodnie z jej potrzebami, krąg osób i instytucji wspierających, łączących wsparcie formalne i nieformalne  – mówi Anna Dziąsko, przewodnicząca Zarządu PSONI Koło w Bytomiu. Chodzi o to, by wypracować dobrze funkcjonujący system wsparcia złożony z przyjaznych ludzi, na których będzie można polegać w trudnych sytuacjach – tłumaczy Anna Dziąsko.

Ponieważ tylko dzięki zbudowaniu lokalnej sieci wsparcia jest możliwość stworzenia warunków dla pełnego uczestnictwa rodzin i osób z niepełnosprawności intelektualną w życiu społeczności, bytomskie stowarzyszenie poszukuje sojuszników i życz min. na liwych osób, które wspólnie staną się częścią innowacyjnego projektu.

– Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do udziału w niepowtarzalnym projekcie skierowanym do osób z niepełnosprawnością intelektualną i ich rodzin. Nigdy jeszcze nie podjęto działań adresowanych do tej grupy osób i ich rodzin na taką skalę i z tak nowatorską filozofią działania – zachęca Anna Dziąsko.

Więcej o kręgach przeczytacie na https://www.bytom.pl/