Koronawirus paraliżuje życie na wszystkich kontynentach. Znaleźliśmy się w nowej rzeczywistości. Przed nami egzamin z odpowiedzialności za siebie, swoich bliskich oraz nas wszystkich. Towarzyszy nam hasło #zostańWdomu. Nie dla wszystkich jest to oczywiste i proste w realizacji.  Stajemy dziś w obliczu utrudnień, które dotykają każdego bez wyjątku.

W grupie podwyższonego ryzyka zakażeniem koronawirusem i jego skutkami znajdują się osoby z niepełnosprawnościami, w szczególności osoby u których przyczyną niepełnosprawnością są schorzenia układu krążeniowo – oddechowego, współwystępujące schorzenia różnych układów organizmu, czyli osoby z tzw. niepełnosprawnością sprzężoną oraz schorzenia powodujące znaczące osłabienie odporności, a także osoby, które z uwagi na trudności poznawcze posiadają obniżoną zdolność do dbania o profilaktykę zdrowotną.

Na co dzień specjaliści we współpracy z gminą podejmują różne działania mające na celu wspieranie rodzin, w których znajdują się osoby z niepełnosprawnościami, w ich codziennym funkcjonowaniu. Niestety z uwagi na wprowadzony stan epidemii usługi asystenckie i opiekuńcze zostały znacznie ograniczone lub zawieszone. Rodziny wymagają nadal wsparcia. Specjaliści ds. kręgów wsparcia oraz specjaliści ds. rodzin pozostają w kontakcie ze wszystkim. Wdrożone zostały nowe rozwiązania online, tak aby nikt nie czuł się samotny w tym trudnym czasie.

Zarówno osoby z niepełnosprawnościami, jak i ich opiekunowie pozbawieni zostali możliwości korzystania z placówek oświatowych, ośrodków wsparcia, bogatej oferty kulturalnej, rekreacyjnej oraz aktywności społecznej. Zmuszeni poprzez sytuację do spędzania całych dni w domu, bez kontaktów ze swoimi znajomymi, przyjaciółmi, rówieśnikami oczekują wsparcia i pomocy psychologicznej. Uruchomione zostały teleporady psychologów i konsultacje ze specjalistami ds. kręgów wsparcia.

W związku z zamknięciem ośrodków wsparcia wszyscy mieszkańcy pozostają w izolacji domowej 24 godziny na dobę. Wymagało to przeorganizowania pracy zespołu specjalistów,  zmiany zasad funkcjonowania domu i wprowadzenia nowych form wsparcia.

Najważniejsze i najskuteczniejsze jest jednak to co wspólnie robimy lokalnie, w naszych kręgach wsparcia.

#ZostańWDomu #Jestemwkregach

 

grafiki: Klaudia Marchwiany, Agata Ciosmak, Ula Sokalska

image
image
image