W Jarosławskich Kręgach Wsparcia intensywnie pracujemy nad rozwojem naszego projektu. W pierwszych dniach czerwcach zorganizowaliśmy szkolenie dla potencjalnych Wolontariuszy, którzy chcieliby współpracować z nami w ramach kręgów. Uczestnikami byli studenci z Panią Koordynator Akademickiego Centrum Wolontariatu przy Państwowej Wyższej Szkole Techniczno-Ekonomicznej w Jarosławiu dr Alicją Kłos oraz Prezes Zarządu Jarosławskiego Stowarzyszenia Oświaty i Promocji Zdrowia Pani Teresa Krasnowska. Szkolenie prowadziła Elżbieta Tomczak, superwizor projektu kręgi wsparcia.

Spotkałyśmy się również z asystentami Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną z Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną. Wspólnie wypracowaliśmy rolę asystenta w kręgach wsparcia, jego potencjał, który można wykorzystać w pracy oraz wspólnymi siłami zebraliśmy miejsca przyjazne dla Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną.

Końcem maja odbyło się pierwsze spotkanie rodziców i opiekunów Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną inicjujące ruch samopomocowy.

Klaudia Marchwiany

image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image