Z radością informujemy, że Zespół Szkół Specjalnych nr 17 w Gdyni przystąpił do modelu Kręgów Wsparcia Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną i realizuje projekt Szkoła w Kręgach. To projekt ogólnopolski, do którego zaproszono wybrane ośrodki z całego kraju.

W województwie pomorskim do projektu zakwalifikowały się następujące szkoły:
– Szkoła podstawowa specjalna nr 26 w Gdańsku,
– Niepubliczne Placówki Oświatowe Koło PSONI w Elblągu,
– Niepubliczne Placówki Oświatowe PSONI w Gdańsku.

Współpraca sięga aż do województwa małopolskiego, gdzie znajduje się Koło PSONI w Jabłonce “BARKA”.
W Gdyni Zespół Szkół Specjalnych nr 17 jako pierwsza placówka rozpoczyna testowanie Modelu Szkoła w Kręgach Wsparcia, która opiera się na podejściu skoncentrowanym na uczniu i jego rodzinie.

***
Fundamentem programu jest wizja szkoły opartej na założeniach ICF i F-Words for Child Development.
Główną ideą projektu jest rozwijanie współpracy ze społecznością lokalną pod kątem aktywności i nowych ról społecznych pełnionych przez uczniów w trakcie trwania nauki i po jej zakończeniu.

#jestemwkregach #szkolawkregach

***

Zespół Szkół Specjalnych nr 17 w Gdyni
ul. Witomińska 25/27, Gdynia
+48 58 620 72 25
sekretariat@zss17.edu.gdynia.pl
www.zss17.org

źródło Zespół Szkół Specjalnych nr 17