W dniu 2 grudnia odbyła się uroczysta gala Międzynarodowego Dnia Osób z Niepełnosprawnościami w Elblągu.  

Wydarzenie zorganizowała Wojewódzka Społeczna Rada ds. Osób Niepełnosprawnych przy Marszałku Województwa Warmińsko – Mazurskiego wraz powiatowymi społecznymi radami ds. osób niepełnosprawnych województwa warmińsko – mazurskiego. 

W czasie wystąpień prezentowany był również przez Pawła Jordana ze Stowarzyszenia BORIS model kręgów wsparcia. 

#jestemwkregach