Fakty Bytom promują kręgi wsparcia w lokalnej społeczności.

Projekt zakłada, że wstępem do udanego życia osoby z niepełnosprawnością intelektualną jest planowanie skoncentrowane na osobie, które ma wyzwalać nadzieję. Systemowa zmiana w społeczności lokalnej ma sprawić, aby każda osoba z niepełnosprawnością intelektualną czuła się pełnoprawnym członkiem swojego środowiska. Wszystkie działania są skoncentrowane na tym, aby osiągnąć pozytywną zmianę, która bazuje na potencjałach, zainteresowaniach i mocnych stronach osoby z niepełnosprawnością intelektualną. Zmiana ta pozwala podjąć małe i duże kroki. – Kręgi Wsparcia to bardzo dobry projekt, który w Kanadzie działa już od lat. Dzięki niemu dorosłe osoby z niepełnosprawnością intelektualną uczą się samodyscypliny, nabywają nowych umiejętności. To wymaga wielkiej pracy, ale jest ona bardzo owocna – mówi Anna Dziąsko.

Więcej na https://faktybytom.pl/