W Elblągu odbyło się webinarium lokalne w ramach projektu „Bezpieczna Przyszłość Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną”, podsumowujące dotychczasowe działania realizowane w ramach Kręgów Wsparcia. W spotkaniu wzięli udział beneficjenci projektu, ich rodziny oraz osoby z kręgów.

Projekt ma na celu wypracowanie rozwiązań mających zabezpieczyć osobę z niepełnosprawnością intelektualną prawnie i finansowo, gdy z przyczyn naturalnych straci ona oparcie w rodzinie. Jego główną część składową stanowi idea Kręgów Wsparcia – sieci osobistych relacji interpersonalnych dla osób z niepełnosprawnością intelektualną. Ich celem jest promowanie wsparcia środowiskowego osób z niepełnosprawnością intelektualną i ich rodzin w miejscu ich zamieszkania w konkretnej społeczności lokalnej, poprzez tworzenie sieci osobistych kontaktów i relacji wokół tych osób. Kręgi wsparcia tworzymy my – wolontariusze, przyjaciele, sąsiedzi, specjaliści i wszystkie osoby z naturalnego otoczenia osób z niepełnosprawnością intelektualną. W Kręgach każdy ma szansę i możliwość niesienia pomocy; czasem wystarczy mały gest czy oddolna inicjatywa.

Wiele z tych elementów udało nam się zrealizować w naszej elbląskiej społeczności. Osoby wokół których stworzone zostały kręgi wsparcia żyją na miarę swoich potrzeb w swoim środowisku. Dzięki kręgom wsparcia, stworzonym z wolontariuszy, sojuszników i życzliwych ludzi są szczęśliwi i mogą bezpiecznie patrzeć w swoją przyszłość.

#jestemwkregach

image
image
image
image