Zapraszamy do wysłuchania Podcastu, który dotyka tematu społeczności uczącej się na przykładzie ogólnopolskiego projektu “Bezpieczna przyszłość osób z niepełnosprawnością intelektualną”, w ramach którego testowany jest model kręgów wsparcia osób z niepełnosprawnością intelektualną w społeczności lokalnej.

Podczas  spotkania poruszyliśmy takie wątki jak:

  • co to są kręgi wsparcia, czyli idea modelu kręgów wsparcia,
  • na czym polega koncepcja społeczności uczącej się i czemu służy edukacja w działaniu w kontekście wdrażania modelu kręgów wsparcia,
  • jak podczas wdrażania modelu kręgów wsparcia uczyli się specjaliści – pracownicy PSONI, osoby z niepełnosprawnością intelektualną i ich rodziny, a także społeczność lokalna – osobiste perspektywy i refleksje gości spotkania,
  • w jaki sposób wspierany był ten proces wspólnego uczenia się?

 

Monika Hausman-Pniewska – trenerka i animatorka, od wielu lat związana z sektorem pozarządowym i edukacją dorosłych, zwłaszcza tą pozaformalną i nieformalną, w działaniu. Pracuje w Federacji Organizacji  Socjalnych Województwa Warmińsko-Mazurskiego FOSa w Olsztynie. Ambasadorka EPALE.

Goście Moniki Hausman-Pniewskiej

Milena Andrzejczyk – mieszkanka Biskupca, uczestniczka Warsztatów Terapii Zajęciowej, wokół której tworzony był krąg wsparcia – ambasadorka Kręgów Wsparcia.

Małgorzata Duba – Kierownik Klubu Integracji Społecznej w Biskupcu, członkini Koalicji na rzecz kręgów wsparcia w Biskupcu, uczestniczy w kręgach wsparcia uczestników projektu “Bezpieczna przyszłość osób z niepełnosprawnością intelektualną”.

Paweł Jordan – Prezes Stowarzyszenia Boris w Warszawie, specjalista ds. edukacji i superwizji, trener, coach, doradca, innowator społeczny, dobry duch projektu i siewca idei kręgów w Polsce.

Iwona Leszczuk – Kierownik Warsztatów Terapii Zajęciowej w Polskim Stowarzyszeniu na Rzecz Osób Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Biskupcu.