5 maja – Dzień Godności Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną, to dzień, w którym mówimy o niezależnym i dobrym życiu.
Możliwość dokonywania wyborów i uczestnictwo to dwa spośród najważniejszych praw każdego człowieka.
Otwierajmy przed nimi życie.
Tego dnia w wielu miastach w Polsce organizacje, ośrodki PSONI zorganizowały liczne marsze i eventy.
Konwencja ONZ o prawach osób niepełnosprawnych ratyfikowana przez Polskę w 2012 roku w swym tekście 9-krotnie odwołuje się do “godności” jako podstawy stanowienia prawa i przypomina, że “dyskryminacja kogokolwiek ze względu na niepełnosprawność jest pogwałceniem przyrodzonej godności i wartości osoby ludzkiej”.
Celem tej inicjatywy jest przede wszystkim zwrócenie uwagi na sytuację osób z niepełnosprawnościami. W każdej społeczności żyją osoby z niepełnosprawnościami, które chcemy aby były zauważone, szanowane, wysłuchane. Każdy ma prawo czuć się dobrze w swoim środowisku lokalnym.
Każdy pochód jest też okazją do pokazania tym osobom, które pozostają w domu, by dostrzegły jak wiele instytucji, stowarzyszeń, organizacji jest im przyjaznych i gotowych je wesprzeć.
Wspaniale, że byliście z Nami.
#jestemwkregach