Niezależne i dobre życie jest prawem każdej osoby, również każdej osoby z niepełnosprawnością.

Katarzyna Świeczkowska podzieliła się swoimi refleksjami na temat dobrego życia. Czym jest niezależne i czym jest dobre życie OzN? Zgodnie z artykułem 19 KPON, niezależne życie jest wtedy, kiedy osoba dokonuje wyborów i podejmuje decyzje dotyczące jej życia.

grafika: Katarzyna Świeczkowska 

Prawo do podejmowania decyzji i dokonywania wyborów nie powinno być wprost proporcjonalne do stopnia samodzielności osoby. To znaczy, nie powinno być tak, że im mniej samodzielności, tym mniej decyzyjności. Mamy coraz więcej narzędzi do tego, aby wzmacniać decyzyjność osób niesamodzielnych, AAC, wspierane podejmowanie decyzji, pełnomocnictwa itd. Musimy zacząć z nich korzystać.
Dobre życie, według Planned Lifetime Advocacy Netowork, jest wtedy, gdy osoba:
– Knows the loving support of nearby friends and family, czyli wtedy, kiedy ma zbudowane relacje, ma przyjaciół, ma rodzinę, ma przy sobie osoby, które są dla niej ważne i dla których ona jest ważna.
– Contributes to, and participates in a caring and inclusive community, czyli, kiedy osoba w aktywny sposób uczestniczy w życiu społeczności lokalnej, jest w nią włączona, ma swoje Kręgi Wsparcia w postaci osób, instytucji, organizacji itp.
– Lives in a place they call home, czyli żyje w miejscu, które sama sobie wybrała, które sama sobie urządziła, z osobami, z którymi chce mieszkać. W miejscu, w którym, jeśli chce, jest bałagan, jeśli chce jest porządek, w którym czuje się bezpiecznie, które odpowiada na jej potrzeby.
– Enjoys a meaningful and financially secure life, tzn. ma środki na to, żeby żyć godnie i móc zaspokoić swoje podstawowe potrzeby. Mieć za co kupić jedzenie, ubrania, leki, pójść do kina, pojechać na wakacje. Innymi słowy, możliwość podjęcia pracy, jeśli jest w stanie pracować lub jeśli nie jest w stanie pracować, otrzymanie takiego wsparcia, aby potrzeby podstawowe były zaspakajane bez stresu.
– Has a well planned future, enabling their family to have peace of mind, czyli ma zaplanowaną i zabezpieczoną przyszłość bez względu na to, jak długo będą przy niej osoby bliskie.
Dlaczego o tym pisze. Dlatego, że chce powiedzieć, że tu nie ma “albo albo”. Każda z tych rzeczy jest niezbędna do niezależności i jakości życia i każda z tych rzeczy jest prawem każdego człowieka, bez względu na to, kto w danym momencie sprawuje władzę w kraju.
Obowiązkiem każdego rządzącego jest zapewnienie przestrzegania praw osób z niepełnosprawnościami, ponieważ niepełnosprawność nie jest sprawą polityczną, jest sprawą praw człowieka.

Źródło: Katarzyna Świeczkowska