Centrum Kręgów Wsparcia w Goleniowie kontynuuje rozpoczęty w 2018 roku projekt “Bezpiecznej przyszłości osób z niepełnosprawnością intelektualną”. Utworzone kręgi wsparcia nadal działają i rozwijają skrzydła.

Spotkania planistyczno-monitorujące, które organizujemy raz na kwartał maja służyć aktualizacji zainteresowań oraz planu dnia uczestników. Dodatkowo podczas spotkań wyznaczamy konkretny cel na kolejne miesiące, ustalamy działania, które mają służyć jego realizacji, a także ustalamy kto (konkretna osoba, czy też instytucja) będzie je wspierał. Każde kolejne spotkanie zaczynamy od podsumowania dotychczasowych działań i stopnia realizacji wyznaczonego celu.

 

źródło: Centrum Kręgów Wsparcia w Goleniowie

image
image
image
image
image