Przedstawiciele Centrum Kręgów Wsparcia w Goleniowie byli uczestnikami szkolenia “Kręgi Wsparcia dla osóbz niepełnosprawnością intelektualną jako narzędzie deinstytucjonalizacji” organizowanego w ramach Zarządu Mazowieckiego Forum Ośrodków Pomocy Społecznej przy Stowarzyszeniu BORIS.

Podczas spotkania podkreślono, że proces deinstytucjonalizacji jest jednym z najważniejszych wyzwań polityki społecznej w Polsce. Z kolei tworzenie lokalnego systemu wsparcia i opieki dla osób z niepełnosprawnościami, seniorów, aby pozostali i żyli jak najdłużej w swoim środowisku – będzie w najbliższej przyszłości jednym z ważnych zadań pomocy społecznej w tym ośrodków pomocy społecznej. Doświadczenia Kręgów Wsparcia wychodzą naprzeciw temu wyzwaniu proponując bardzo konkretny model i rozwiązanie.

Eksperci z Centrum Kręgów Wsparcia w Goleniowie – Centrum Usług Społecznych w Goleniowie zaprezentowali przykłady oraz środowiskowy system wspierania osób z niepełnosprawnością, wzajemnej samopomocy rodzin oraz aktywności osób z niepełnosprawnością w społeczności lokalnej.

 

 

źródło: Centrum Kręgów Wsparcia w Goleniowie