PSONI Koło w Bytomiu przystąpiło do realizacji projektu Kręgi wsparcia – Przyszłość zaczyna się dziś. Głównym celem działań jest udane życie osoby z niepełnosprawnością intelektualną w społeczności lokalnej. Dobre życie, w którym opieramy się o sieci społecznego wsparcia, które zapewnia relacje i poczucie przynależności. Możliwość włączenia się i aktywności w społeczności jako pełnoprawny obywatel.

Planujemy udane życie osoby z niepełnosprawnością przy wsparciu lokalnej społeczności, sieci placówek wspierających rozwój w trendzie kręgów wsparcia w strategii deinstucjonalizacji.

Wspólnie budujemy różne możliwe warianty przyszłości. Później zastanawiamy się co powinniśmy zrobić aby te marzenia i te warianty się spełniły. Działamy w oparciu o silne strony osoby z niepełnosprawnością, jej marzenia i oczekiwania. Działamy na dostępnych zasobach.

Koło relacji Pani Pauliny z Bytomia, wokół której nasze specjalistki Jola i Asia będą pomagały budować jej Krąg Wsparcia.

Projekt zakłada, że wstępem do udanego życia osoby z niepełnosprawnością intelektualną jest planowanie skoncentrowane na tej osobie, które ma wyzwalać nadzieję na lepszą przyszłość. Systemowa zmiana w społeczności lokalnej ma sprawić, aby każda osoba z niepełnosprawnością intelektualną czuła się pełnoprawnym członkiem swojego środowiska. Wszystkie działania są skoncentrowane na tym, aby osiągnąć pozytywną zmianę, która bazuje na potencjałach, zainteresowaniach i mocnych stronach osoby z niepełnosprawnością intelektualną. Zmiana ta pozwala podjąć małe i duże kroki.

Na zdjęciu (od lewej): psycholog Joanna Zarzycka, Anna Dziąsko, przewodnicząca bytomskiego koła PSONI, Paulina Grzejdziak, wychowanka OREW i uczestniczka projektu, oraz Jolanta Misiek, koordynatorka projektu Kręgu Wsparcia

#jestemwkregach #AktywniObywateleDotacje

Projekt realizowany jest w ramach Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy (Active Citizens Fund – National).

Jest on jednym z 11 programów prowadzonych w Polsce ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Norweskiego Mechanizmu Finansowego (tzw. Funduszy norweskich i Funduszy EOG) 2014-2021 i jednym z dwóch przeznaczonych na wsparcie działalności organizacji społecznych. Celem Funduszu jest wzmocnienie społeczeństwa obywatelskiego, aktywności obywatelskiej oraz upodmiotowienie grup zagrożonych wykluczeniem.