W siedzibie PSONI Gdańsk na przełomie lutego i marca odbyły się szkolenia w ramach projektu „Bezpieczna Przyszłość Osób z NI – testowanie modelu”. Pierwszego dnia w spotkaniu wzięły udział osoby reprezentujące nie tylko Partnerów projektu, ale również przedstawiciele z instytucji i organizacji zaangażowanych w działanie na rzecz wyrównywania szans osób z niepełnosprawnością intelektualną. W szkoleniu uczestniczyły osoby posiadające doświadczenie w pracy ze społecznością lokalną Gminy Miasta Gdańsk. Na szkoleniu trenerka Justyna Dubanik poruszyła min. takie zagadnienia jak rola i zadania kręgów wsparcia, zasoby społeczności pod kątem wprowadzania modelu oraz znaczenie koalicji sojuszników. Podczas przerw tłustoczwartkowe pączki dodawały wszystkim energii.

W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele instytucji i organizacji pozarządowych m.in.: Urząd Miejski w Gdańsku, Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku, PFRON Oddział Pomorski, Fundacja Oparcia Społecznego Aleksandry FOSA, Gdańska Fundacja Innowacji Społecznej, Regionalne Centrum Wolontariatu, Fundacja TENEO, Okręgowa Izba Radców Prawnych w Gdańsku, Niebieski Parasol Radcy Prawnego OIRP Gdańsk, Fundacja Rozwoju Integracji Społecznej AKCES, Gdańska Fundacja „I Ty Możesz Wszystko”, Fundacja „Ja Też”, Biuro Integracji Zawodowej Osób Niepełnosprawnych, Uniwersytet Gdański, Zespół Mieszkań Społecznych, Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej, Europejskie Centrum Edukacji Kulturalnej Osób Niepełnosprawnych.

Drugi dzień szkoleniowy skierowany był do osób z niepełnosprawnością intelektualną i rodziców/opiekunów ON. W trakcie szkolenia poruszone zostały najważniejsze treści merytoryczne związane z modelem ale również zapewniona została przestrzeń na otwartą dyskusję. Wyraźnie wybrzmiały obawy opiekunów oraz samych osób z niepełnosprawnością dotyczące kwestii samostanowienia i samodzielnego życia. Wymiana doświadczeń pomiędzy uczestnikami pozwoliła na określenie indywidualnych kierunków tworzenia kręgów wsparcia. Był to też miło spędzony czas w wyśmienitych humorach i przy dobrej kawie.

Szkolenie w ramach projektu „Bezpieczna Przyszłość Osób z NI – testowanie modelu” w Gdańsku
Szkolenie w ramach projektu „Bezpieczna Przyszłość Osób z NI – testowanie modelu” w Gdańsku