Model „Bezpieczna Przyszłość” sprawdził się w Kanadzie, dlaczego więc nie miałby się powieść u nas?

Wraz z Nowym Rokiem w pierwszych dniach stycznia PSONI w Jarosławiu przy ul. Wilsona 6B odbyło się seminarium lokalne otwierające projekt „Bezpieczna przyszłość osób z NI- testowanie modelu”

W seminarium wzięło udział ponad trzydzieści osób, w tym specjaliści zatrudnieni w projekcie, osoby z niepełnosprawnością intelektualną, rodzice, opiekunowie osób z niepełnosprawnością intelektualną, przedstawiciele lokalnego samorządu i stowarzyszeń.

Uczestnicy wykazali duże zainteresowanie modelem bezpiecznej przyszłości, z zaangażowaniem włączyli się w pracę warsztatową, natomiast swój udział w seminarium zakończyli z pozytywną refleksją i nadzieją na skuteczne wdrożenie modelu w regionie.

Udało się już przełamać obawy swoje, rodzin a przede wszystkim osób z niepełnosprawnością intelektualną i pełni nadziei rozpoczęliśmy pracę. Wystarczyła wspólna refleksja nad Ich przyszłością a pomysły na budowanie kręgów wsparcia rodziły się same.

Powstały już projekty kręgów narysowane oczyma rodzin, teraz będziemy budować sieci wsparcia i przyjaźni w otoczeniu osób z niepełnosprawnością intelektualną.

image
image
image
image
image
image
image
image