Ania

Na co dzień pani Anna jest uczestniczką Ośrodka Wsparcia Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną „Partnerzy” i jest objęta programem rehabilitacji społecznej i zawodowej.

Pani Anna ma 25 lat. Od 1 kwietnia 2012 roku korzysta ze wsparcia Stowarzyszenia Otwarte Drzwi. Jej rozwój intelektualny określony jest na poziomie niepełnosprawności intelektualnej na pograniczu stopnia lekkiego i umiarkowanego. Na co dzień pani Anna jest uczestniczką Ośrodka Wsparcia Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną „Partnerzy” i jest objęta programem rehabilitacji społecznej i zawodowej. Systematycznie uczestniczy w codziennych zajęciach terapeutycznych i rehabilitacyjnych.
Wśród różnorodnych form wsparcia pani Ania regularnie uczestniczy w zajęciach w następujących pracowniach: umiejętności życiowych, komputerowej, ceramicznej oraz działań twórczych.
Obok wymienionych zajęć i aktywności, pani Ania bierze także udział w cotygodniowych sesjach społeczności – są to spotkania, w których uczestniczą wszystkie chętne osoby, korzystające ze wsparcia ośrodka.
Pani Ania jest osobą ciekawą ludzi i świata, sama ma naturę społecznika. Z bardzo dużym wyczuciem, pozytywną energią i dużym zaangażowaniem uczestniczy w wielu działaniach realizowanych w ośrodku, których odbiorcami są osoby potrzebujące wsparcia, pomocy i towarzyszenia im w różnorodnych sytuacjach życiowych. Pani Ania realizuje się w owych działaniach w roli wolontariuszki. W ramach wolontariatu od kilku miesięcy aktywnie uczestniczy także w przygotowaniach do Światowych Dni Młodzieży.

Pani Ania preferuje aktywną formę spędzania czasu wolnego. W związku z tym jest miłośniczką pływania, należy do klubu żeglarskiego i latem, wraz z rodziną, z niebywałą przyjemnością oddają się wspólnej pasji żeglowania po jeziorach. Swój czas wolny lubi spędzać jeżdżąc na rowerze. Wśród pasji i zainteresowań pani Ani jest także fotografia, którą realizuje uczestnicząc w zajęciach fotograficznych w ramach popołudniowych aktywności w ośrodku.
Nie ulega wątpliwości, że jedną z cech pani Ani jest duża determinacja i konsekwencja. Od trzech miesięcy jest osobą aktywną zawodowo, podjęła zatrudnienie realizując jedno ze swoich marzeń – jest pracownikiem lobby w sieci kawiarni Starbucks.
Pani Ania wraz ze swoją rodziną od czerwca 2015 r. uczestniczy w pilotażowym projekcie „Kręgi wsparcia”. Zarówno sama pani Ania, jak i jej rodzina nie wymagali naszego czasu na przekonywanie czy motywowanie do udziału w projekcie i korzyści wynikających z takiej formy wsparcia i aktywności.
Rodzina pani Ani z dużą otwartością, gotowością i ciekawością aktywnie włączyła się w realizację idei i założeń „Kręgów wsparcia”. To, co towarzyszy nam, a ściślej mówiąc – pani Ani i jej rodzinie – mamie i tacie – to wartość wsparcia i możliwość towarzyszenia w życiu tej rodziny wolontariuszek.

Wyjątkowość całej rodziny polega na ogromnej otwartości na ludzi, życiowej dojrzałości i gotowości na „nowe”, na tym, co wiąże się z wysoką jakością życia osób z niepełnosprawnością, na dystansie wobec tego, co trudne, a dla niektórych wciąż jest odległą perspektywą…
Pierwszą wolontariuszką, która włączyła się w tworzenie kręgu wsparcia wokół pani Ani jest Paulina. Chwilę później dołączyła także Ania. Pani Ania i towarzyszące jej wolontariuszki są w zbliżonym wieku i są aktywne zawodowo. Dość szybko udało im się zbudować dobrą, partnerską relację, a obecnie w moim poczuciu wzmacniają wspólne więzi. Łączą je wspólne pasje i zainteresowania, ciekawość ludzi i świata, a nade wszystko chęć wspólnego towarzyszenia sobie.
„Moim zdaniem warto uczestniczyć w Projekcie „Kręgi Wsparcia”, bo można poznać nowych, ciekawych ludzi, pójść z nimi gdziekolwiek… Ten projekt dał mi do przemyślenia, żeby w nim spróbować uczestniczyć i rzeczywiście tak się stało, bo dzięki temu projektowi poznałam na początku Paulinę, a potem poznałam Anię. Obie wolontariuszki są bardzo życzliwe i miłe. Myślę, że gdybym potrzebowała pomocy, to mogę na nie liczyć”. P. Anna
Z mojej perspektywy zbudowany wokół pani Ani i jej rodziny krąg wsparcia – wspólne spotkania mające charakter wyjątkowy, z serii tych, na które warto czekać, rozmowy – z serii tych nie dokończonych, dyskusje, wspólne pomysły i plany, często pytania i refleksje – z serii tych powracających, animacja wspólnej przestrzeni i obecność towarzyszących – Pauliny i Ani – jest już naturalnym działaniem, które żyje, jest otoczone wzajemną troską, życzliwością i chęcią przeżywania wspólnego…
Pani Ania jest osobą, która w wielu sprawach jest już samodzielna i niezależna. Jednak ze względu na swoje trudności intelektualne oraz dużą ufność wobec ludzi, będzie w przyszłości potrzebować dobrych osób wokół siebie, którzy pomogą jej zadbać o szereg spraw formalnych, życiowych w warunkach przyjaznych i dających poczucie bezpieczeństwa. Szczególnie uwzględniając takie obszary, które wymagają gospodarowania pieniędzmi, zarządzania czasem, czy decyzje natury urzędowej.
Pani Ania sama może świadczyć pomoc innym, słabszym. Jednak sama też będzie potrzebowała kogoś, kto jej mądrze doradzi i pokieruje w sprawach bardziej skomplikowanych.
Krąg Wsparcia to coś, co może stać się z jednej strony okazją dla pani Ani do uczestnictwa w większej społeczności, a z drugiej ma szansę stanowić rodzaj zabezpieczenia przed podejmowaniem decyzji czy działań, które mogą być dla niej niekorzystne.

Specjalista do spraw kręgów wsparcia, Justyna Kowalczuk

Historia pochodzi z książki “Bezpieczeństwo i ochrona. Sześć kroków do udanego życia osób z niepełnosprawnością intelektualną”.