W zeszłym tygodniu uczestników Klubu Integracyjnego “Coffee Time” odwiedził w ramach współpracy partnerskiej wyjątkowy gość – Paweł Jordan ekspert ze Stowarzyszenia BORIS. Spotkanie stało się okazją do rozmowy na temat tego, co zrobić, aby osoby z niepełnosprawnością intelektualną, mogły mieć dobre, spełnione i bezpieczne życie w swoim najbliższym otoczeniu.

Każda osoba uczestnicząca w spotkaniu miała okazję, aby poszukać swoich zasobów i pozytywnych cech oraz pomyśleć o osobach, które wspierają je na co dzień – osób tworzących ich “kręgi wsparcia”. Ważnym elementem zajęć były filmy , w których osoby z niepełnosprawnością intelektualną i osoby z ich rodzin opowiadały o tym, że niepełnosprawność nie musi być przeszkodą, aby być szczęśliwym, uczyć się, pracować, a nawet wspierać innych.
Na spotkania Klubu zapraszamy dorosłe osoby z niepełnosprawnością intelektualną oraz ich bliskich i przyjaciół mieszkających na Bemowie.
Informacje nt. kolejnych spotkań klubowych znajdziecie u naszych specjalistów:
– Anny Soćko
– Sylwii Walendziewskiej

#jestemwkregach

Działanie realizowane jest w ramach Projektu „Warszawski zintegrowany model wsparcia środowiskowego osób dorosłych z niepełnosprawnością intelektualną – testowanie i wdrażanie modelu” finansowanego ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020.

Źródło: Ośrodek Pomocy Społecznej Bemowo