Gdańsk to miasto, w którym rozmawiamy na każdy temat. Poruszamy trudne tematy, rozważamy o przyszłości naszego społeczeństwa i szukamy rozwiązań wspierających tych, którzy wymagają wsparcia. Potrafimy się razem cieszyć, ale także powiedzieć o tym, co trudne.
Tym razem rozmawialiśmy o edukacji dzieci i młodzieży z niepełnosprawnościami oraz ich miejscu w społeczności lokalnej. W Gdańsku pracujemy nad nowymi rozwiązaniami dedykowanymi dzieciom i młodzieży ale w ramach sprawdzonego już modelu Bezpiecznej Przyszłości i tworzenia kręgów wsparcia już na etapie edukacji szkolnej. Dzięki wspaniałej inicjatywie Pani Moniki Chabior – Zastępczyni prezydenta Gdańska ds. rozwoju społecznego i równego traktowania.
Spotkanie Pawła Jordana, naszego eksperta, jednego z twórców Kręgów Wsparcia w Polsce z kierownictwem PSONI koło Gdańsk i Zastępczynią Prezydenta Gdańską, Panią Moniką Chabior dotyczyło rozwoju modelu kręgów wsparcia o nowe obszary, uwzględniające różne potrzeby osób z niepełnosprawnościami.
A głównym tematem spotkania była  #SzkoławKręgach. To innowacyjne rozwiązanie chcemy zaszczepić we wszystkich szkołach w Polsce. Dobrym duszkiem tej społecznej innowacji jest Pani Katarzyna Świeczkowska z PSONI Gdańsk, która w swojej szkole testuje nasz nowy projekt, dedykowany dla szkół pracujących z dziećmi z niepełnosprawnością intelektualną. Szczegóły już niebawem.
***
Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Gdańsku uczestniczy od 2018 roku w projekcie Bezpieczna Przyszłość Osób z niepełnosprawnością intelektualną, a teraz jest rozwijany i implementowany w nowych społecznościach. Model Bezpieczna przyszłość kontynuowany w wielu lokalnych społecznościach w Polsce, ma na celu  wypracowanie rozwiązań dotyczących sytuacji zabezpieczenia prawno-finansowego i społecznego osoby z niepełnosprawnością intelektualną na czas, gdy z przyczyn naturalnych straci ona już oparcie w rodzinie.  Cel ten można osiągnąć poprzez  przygotowanie osoby z niepełnosprawnością i środowiska w sposób umożliwiający jej bezpieczne funkcjonowanie  w swojej społeczności lokalnej w oparciu o koncepcję kręgów wsparcia.   Jedynym sposobem zbudowania trwałego systemu „wychodzenia z izolacji” osób z niepełnosprawnością intelektualną i ich bliskich, jest oparcie się  na sieciach powiązań – ludzi i instytucji,  na ich prawdziwym zaangażowaniu oraz wypracowaniu mechanizmów wspierających usamodzielnianie osób z niepełnosprawnościami – życiowo, fizyczne,  finansowo.
#jestemwkregach
#SzkoławKręgach
***
Realizację działań wspiera Fundacja Valores https://www.valores.pl/