Dnia 17 czerwca 2021 w Sali Sesyjnej Urzędu Miasta Bytomia odbyło się seminarium „Kręgi Wsparcia – Przyszłość zaczyna się dziś” zorganizowane przez Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną.

Na wstępie Przewodnicząca Zarządu Koła w Bytomiu Anna Dziąsko wprowadziła zebranych w tematykę spotkania. “Kręgi wsparcia” to system, na który składają się ludzie i instytucje uczestniczący w życiu osoby z niepełnosprawnością intelektualną, od których zależy jakość jej przyszłego życia. Dzięki kręgom wsparcia, każda osoba z niepełnosprawnością intelektualną może przy wsparciu życzliwych osób żyć w przyjaznym lokalnym środowisku. Tworząc sieci powiązań w obszarze formalnym i nieformalnym dajemy szansę osobom wykluczonym społecznie wrócić do pełnego funkcjonowania w społeczeństwie.

W spotkaniu wzięli udział m.in. prezydent Bytomia, przedstawiciele jednostek zajmujący się polityką społeczną, trzecim sektorem, a także osoby z niepełnosprawnością intelektualną i rodziny, wokół których tworzone są już kręgi wsparcia. Uniwersytet Trzeciego Wieku reprezentowali członkowie grupy radiowej SoVo: Ilona Dobrowolska, Janusz Foremny, Zofia Golder oraz Bożena i Tadeusz Związek.

Spotkanie było okazją do  przedstawienia założeń projektu oraz propozycji współpracy z instytucjami i organizacjami miasta Bytomia. Słowa uznania wyraził też prezydent Mariusz Wołosz, który pogratulował wszystkim udziału w projekcie „Kręgi Wsparcia – Przyszłość zaczyna się dziś”.

Źródło: Uniwersytet Trzeciego Wieku Bytom