Centrum Aktywności Lokalnej w Goleniowie

Dziś w Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej pod patronem Stowarzyszenia Horyzont odbyło się pierwsze po wakacjach spotkanie Koalicji Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych projektu „Bezpieczna przyszłość Osób z NI – testowanie modelu”. Podczas spotkania koalicjanci mieli możliwość m.in. zapoznania się z sylwetkami uczestników projektu.  Mieliśmy okazję zaprezentować również wyniki ankiet przeprowadzonych wśród osób niepełnosprawnych z naszego powiatu.

Stowarzyszenie HORYZONT jest partnerem projektu. HORYZONT wraz z gminą Goleniów są jednymi z ośmiu podmiotów w Polsce, które uczestniczą w pilotażowym projekcie „Bezpieczna przyszłość osób z niepełnosprawnością intelektualną”, którego celem jest wdrożenie modelu działania, będącego kompleksową koncepcją wsparcia środowiskowego osób z niepełnosprawnością intelektualną (osób z NI) w społeczności lokalnej – miejscu zamieszkania, w którym osoby z NI będą mogły godnie żyć po stracie rodziców (zamiast Domu Pomocy Społecznej).  Odpowiada on wprost na potrzebę tworzenia w Polsce lokalnych systemów wsparcia. W gminie Goleniów, przy współpracy specjalistów ds. kręgów wsparcia i specjalisty ds. rodziny, tworzone są kręgi wsparcia wokół osób z niepełnosprawnością intelektualną.