Za nami kolejne spotkanie Koalicji Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych mającej na celu wypracowanie zintegrowanego systemu wsparcia środowiskowego osób niepełnosprawnych w naszej gminie.

Podczas dzisiejszego spotkania w Centrum Aktywności Lokalnej  Joanna Mucek zaprezentowała nam „System Wsparcia Osób z Niepełnosprawnością w Dublinie” (model irlandzki). Następnie wszyscy koalicjanci omówili przeprowadzenie badania mającego na celu zdiagnozowanie potrzeb osób niepełnosprawnych z punktu widzenia tych osób. Badanie koncentrować się będzie na zdiagnozowaniu i zweryfikowaniu potrzeb specyficznych dla różnych grup osób niepełnosprawnych, będących konsekwencją posiadanych dysfunkcji.

Na koniec spotkania mieliśmy okazję dyskutować nad przeprowadzeniem w gminie Goleniów, przy pomocy koalicji, kampanii społecznej przybliżającej osoby z niepełnosprawnością społeczności lokalnej. Efekty działań będziecie mogli zobaczyć już niebawem.

image
image
image