26 lutego w Ostródzie odbyło się pierwsze szkolenie dla sojuszników projektu “Bezpieczna Przyszłość osób z niepełnosprawnością intelektualną – testowanie modelu”. Frekwencja przekroczyła nasze najśmielsze oczekiwania. Szkolenie w formie warsztatowej pozwoliło na bliższe poznanie swoich zasobów jako instytucji/podmiotów, a także korzyści, jakie mogą one zyskać będąc w koalicji. Przedstawiciele różnych środowisk mieli przestrzeń na wymianę doświadczeń, przedstawienie bieżących działań, czy też omówienie trudności, z jakimi się borykają w swojej instytucji.

Najważniejszym efektem szkolenia było ustalenie terminu i miejsca kolejnego spotkania.
Już nie możemy się doczekać!