Spotkanie integracyjne elbląskich kręgów wsparcia

spotkanie integracyjne elbląskich kręgów wsparciaAktualności
Za nami pierwsze spotkanie integracyjne uczestników projektu i ich rodzin w Elblągu. Spotkaliśmy się przy dobrym jedzeniu w restauracji Wiktoria. Takie spotkania uświadamiają nam jak ważna jest wymiana doświadczeń. Miło spotkać się w gronie przyjaciół, którzy doskonale rozumieją problemy osób z niepełnosprawnościami. Nie możemy doczekać sie kolejnych spotkań.
CZYTAJ WIĘCEJ

Bezpieczna Przyszłość w Gdańsku

szkolenia w ramach projektu „Bezpieczna Przyszłość Osób z NI – testowanie modelu”. Pierwszego dnia w spotkaniu wzięły udział osoby reprezentujące nie tylko Partnerów projektu, ale również przedstawiciele z instytucji i organizacji zaangażowanych w działanie na rzecz wyrównywania szans osób z niepełnosprawnością intelektualnąAktualności

W siedzibie PSONI Gdańsk na przełomie lutego i marca odbyły się szkolenia w ramach projektu „Bezpieczna Przyszłość Osób z NI – testowanie modelu”. Pierwszego dnia w spotkaniu wzięły udział osoby reprezentujące nie tylko Partnerów projektu, ale również przedstawiciele z instytucji i organizacji zaangażowanych w działanie na rzecz wyrównywania szans osób z niepełnosprawnością intelektualną. W szkoleniu uczestniczyły…

CZYTAJ WIĘCEJ